21 punten hoe ’t had gemoeten met de covid-crisis en nog kan

Posted by in Geen categorie

Ik ben het nu echt zat. Zo veel onlogisch gelul. Zo veel abjecte domheid. Terwijl we nu echt zooooo gigantisch veel weten over covid dat in elk geval met wijsheid achteraf super simpel te zien is hoe de crisis aangepakt had moeten worden. En als je eerlijk bent zie je dat de overheid dit scenario ook met de kennis van toen had kunnen verzinnen. En omdat er in deze analyse die al dagen door mijn hoofd gonst nu ook kansen voor een toekomstige aanpak liggen, schrijf ik het nu toch maar op. Wat zijn de 21 punten?

 1. Een hele duidelijke startfase van 3 maanden algehele onzekerheid en solidariteit definiëren
 2. De media opdragen aan het einde van die 3 maanden maximaal angst af te bouwen en realisme te pushen
 3. Religieuze en spirituele leiders de opdracht geven te preken over onze omgang met de dood
 4. Een decentrale pluriforme wetenschappelijk kennisstructuur opzetten en communiceren
 5. De bevolking erop voorbereiden dat er in het eerste jaar nog vaak mea culpa’s en koerswijzigingen komen
 6. Bij nieuwe inzichten zo snel mogelijk onzinmaatregelen weer afschaffen
 7. Erop aansturen dat verschillende provincies verschillend beleid gaan voeren en daarvan leren
 8. Artsen stimuleren maximaal kleinschalig te experimenteren met medicijnen
 9. Resultaten zeer kritisch evalueren en breed communiceren: anti-censuur
 10. Succesvolle experimenten snel opschalen eventueel per provincie verschillend
 11. Direct parlementair en journalistiek onderzoek naar de invloed van Schwab, Gates en andere bemoeials
 12. Zo snel mogelijk naar de beste preventieve tweedeling voor lockdowns: BMI en leeftijd
 13. Zo snel mogelijk naar groepsimmuniteit van de niet kwetsbare groep door maximale besmetting (events)
 14. Nationaal plan vitamine D, vitamine K2, magnesium, fitness, vasten
 15. Nieuwe app: “infectieziektenradar” voor monitoring griep, covid etc en thuisblijven bij ziekte
 16. In horeca en bij events iedereen temperaturen
 17. Sturen op vaccinatie maar parallel ook een bolwerk tegen de macht van big pharma
 18. Vrijwillige vaccinatie met maximale nadruk op leeftijd en BMI – kinderen met rust laten
 19. Speciale seizoens covid klinieken met dubbel salaris voor IC verpleegsters en kindercrèche
 20. Goede obducties zowel van covid-slachtoffers als van gevaccineerden die overlijden
 21. Van meet af aan communiceren dat de eindfase sowieso endemisch covid wordt en zo uitleiden

Wordt verder punt voor punt uitgewerkt.